Przetargi


Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /home/kuznia1/ftp/KUZNIAMATRYCOWA.PL/wp-content/themes/kuznia/template-parts/content-przetargi.php on line 44

12.04.2022

Wdrożenie w Kuźni Matrycowej innowacyjnej technologii obróbki wiórowej zaczepów kulowych z wykorzystaniem inteligentnego systemu bazowania detali

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej innowacyjnej technologii obróbki wiórowej zaczepów kulowych z wykorzystaniem inteligentnego systemu bazowania detali

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie postępowania ofertowego z dnia 10 marca 2022 na zakup: komputera przenośnego – 1 szt.

Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin informuje, że Wykonawca firma INET Sp. z o.o. z siedzibą w Kolbuszowa, ul. Handlowa 3, 36-100 Kolbuszowa spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na dostawę komputera przenośnego – 1 szt. w ramach projektu: „Wdrożenie w Kuźni Matrycowej innowacyjnej technologii obróbki wiórowej zaczepów kulowych z wykorzystaniem inteligentnego systemu bazowania detali” realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zgodnie z umową numer POIR.03.02.01-06-0037/21 i przedstawił najkorzystniejszą ofertę, która została wybrana przez Zamawiającego.

Na stronie bazy konkurencyjności pod wskazanym poniżej adresem znajdują się informacje dotyczące postępowania.

Adres: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/97893


25.03.2022

Wdrożenie w Kuźni Matrycowej innowacyjnej technologii obróbki wiórowej zaczepów kulowych z wykorzystaniem inteligentnego systemu bazowania detali

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej innowacyjnej technologii obróbki wiórowej zaczepów kulowych z wykorzystaniem inteligentnego systemu bazowania detali

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Frezerów 14 20-300 Lublin projektu: „Wdrożenie w Kuźni Matrycowej innowacyjnej technologii obróbki wiórowej zaczepów kulowych z wykorzystaniem inteligentnego systemu bazowania detali” realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zgodnie z umową numer POIR.03.02.01-06-0037/21, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

„POZIOME CENTRUM OBRÓBCZE – 3 SZT. ”  zgodnie z zapytaniem ofertowym

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/100384


10.03.2022

Wdrożenie w Kuźni Matrycowej innowacyjnej technologii obróbki wiórowej zaczepów kulowych z wykorzystaniem inteligentnego systemu bazowania detali

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej innowacyjnej technologii obróbki wiórowej
zaczepów kulowych z wykorzystaniem inteligentnego systemu bazowania detali

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Frezerów 14 20-300 Lublin projektu: „Wdrożenie w Kuźni Matrycowej innowacyjnej technologii obróbki wiórowej zaczepów kulowych z wykorzystaniem inteligentnego systemu bazowania detali” realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zgodnie z umową numer POIR.03.02.01-06-0037/21, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:
„Dostawa komputera przenośnego” zgodnie z zapytaniem ofertowym

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/97893


08.03.2022

Wdrożenie w Kuźni Matrycowej innowacyjnej technologii obróbki wiórowej zaczepów kulowych z wykorzystaniem inteligentnego systemu bazowania detali

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej innowacyjnej technologii obróbki wiórowej zaczepów kulowych z wykorzystaniem inteligentnego systemu bazowania detali

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie postępowania ofertowego z dnia 11 luty 2022 na dostawę sprzętu komputerowego.

Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin informuje, że Wykonawca firma INET  Sp. z o.o. z siedzibą w Kolbuszowa, ul. Handlowa 3, 36-100 Kolbuszowa spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na dostawę w części II na zakup monitorów i w części III na zakup oprogramowania biurowego dla ww. postępowania.

Dla części I na dostawę komputera przenośnego dla ww. postępowania nie wybrano żadnej oferty.

Postępowanie ofertowe prowadzone jest w ramach projektu: „Wdrożenie w Kuźni Matrycowej innowacyjnej technologii obróbki wiórowej zaczepów kulowych z wykorzystaniem inteligentnego systemu bazowania detali” realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zgodnie z umową numer POIR.03.02.01-06-0037/21 i przedstawił najkorzystniejszą ofertę, która została wybrana przez Zamawiającego.

Na stronie bazy konkurencyjności pod wskazanym poniżej adresem znajdują się informacje dotyczące postępowania.

Adres: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/92674


11.02.2022

Wdrożenie w Kuźni Matrycowej innowacyjnej technologii obróbki wiórowej zaczepów kulowych z wykorzystaniem inteligentnego systemu bazowania detali

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej innowacyjnej technologii obróbki wiórowej zaczepów kulowych z wykorzystaniem inteligentnego systemu bazowania detali

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Frezerów 14 20-300 Lublin projektu: „Wdrożenie w Kuźni Matrycowej innowacyjnej technologii obróbki wiórowej zaczepów kulowych z wykorzystaniem inteligentnego systemu bazowania detali” realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zgodnie z umową numerPOIR.03.02.01-06-0037/21, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

„Dostawa sprzętu komputerowego” zgodnie z zapytaniem ofertowym

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/92674


Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /home/kuznia1/ftp/KUZNIAMATRYCOWA.PL/wp-content/themes/kuznia/template-parts/content-przetargi.php on line 44

Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /home/kuznia1/ftp/KUZNIAMATRYCOWA.PL/wp-content/themes/kuznia/template-parts/content-przetargi.php on line 44

19.01.2023

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie postępowania ofertowego z dnia 05.12.2022r. na zakup: narzędzi do gięcia – 2 komplety

Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin informuje, że Wykonawca firma Zakład Mechaniki Precyzyjnej ,,CADET-CAM” s.c., ul. Turystyczna 44g, 20-207 Lublin, spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na dostawę nowych narzędzi do gięcia – 2 komplety w ramach projektu „Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek” realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zgodnie umową numer POIR.03.02.01-06-00026/19-00 i przedstawił najkorzystniejszą ofertę, która została wybrana przez Zamawiającego.

Na stronie bazy konkurencyjności pod wskazanym poniżej adresem znajdują się informacje dotyczące postępowania.
Adres: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/137632


04.01.2023

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie postępowania ofertowego z dnia 25.11.2022 r., na zakup przenośników taśmowych, przenośnika łańcuchowego oraz stołu ustawczego – 1 komplet

Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin informuje, że Wykonawca firma ATM Control Sp. z o.o., al. W. Witosa 3, 20-315 Lublin spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na dostawę przenośników taśmowych, przenośnika łańcuchowego oraz stołu ustawczego – 1 komplet w ramach projektu „Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek” realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zgodnie umową numer POIR.03.02.01-06-00026/19-00 i przedstawił najkorzystniejszą ofertę, która została wybrana przez Zamawiającego.

Na stronie bazy konkurencyjności pod wskazanym poniżej adresem znajdują się informacje dotyczące postępowania.
Adres: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/136492


20.12.2022

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie postępowania ofertowego z dnia 27.10.2022 r., na zakup nowej Sprężarki – 1 szt.

Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin informuje, że Wykonawca firma Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Airpol Sp. z o. o., ul. Nieszawska 15c, 61-021 Poznań spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na dostawę Sprężarki – 1 szt. w ramach projektu „Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek” realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zgodnie umową numer POIR.03.02.01-06-00026/19-00 i przedstawił najkorzystniejszą ofertę, która została wybrana przez Zamawiającego.

Na stronie bazy konkurencyjności pod wskazanym poniżej adresem znajdują się informacje dotyczące postępowania.
Adres: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/132484


19.12.2022

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie postępowania ofertowego z dnia 12.10.2022 r., na zakup nowej Maszyny Wytrzymałościowej – 1 szt.

Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin informuje, że Wykonawca firma Technolutions Sp. z o.o., Wiejska 7, kod pocztowy 99-400 Łowicz, spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na dostawę Maszyny Wytrzymałościowej – 1 szt. w ramach projektu „Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek” realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zgodnie umową numer POIR.03.02.01-06-00026/19-00 i przedstawił najkorzystniejszą ofertę, która została wybrana przez Zamawiającego.

Na stronie bazy konkurencyjności pod wskazanym poniżej adresem znajdują się informacje dotyczące postępowania.
Adres: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/130302


05.12.2022

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedzibą w Lublinie, ul. Frezerów 14 20-300 Lublin projektu: „Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek” realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,, Narzędzia do gięcia – 2 kpl.” zgodnie z zapytaniem ofertowym

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/137632


25.11.2022

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedzibą w Lublinie, ul. Frezerów 14 20-300 Lublin projektu: „Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek” realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,, Przenośniki taśmowe, przenośnik łańcuchowy oraz stołu ustawczego – 1 komplet.” zgodnie z zapytaniem ofertowym

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/136492


25.11.2022

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac

B+RPoddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie postępowania ofertowego z dnia 18.10.2022 r. na zakup: przyrządy do przebijania – 2 szt.

Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin informuje, że Wykonawca firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe PROMAT Janusz Matysek, ul. Balladyny 18/23, 20-601 Lublin spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na dostawę przyrządów do przebijania – 2 szt. w ramach projektu „Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek” realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zgodnie umową numer POIR.03.02.01-06-00026/19-00 i przedstawił najkorzystniejszą ofertę, która została wybrana przez Zamawiającego.

Na stronie bazy konkurencyjności pod wskazanym poniżej adresem znajdują się informacje dotyczące postępowania.
Adres: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/130997


24.11.2022

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie postępowania ofertowego z dnia 17.10.2022 r. na zakup: Przyrządy do okrawania – 2 szt.

Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin informuje, że Wykonawca firma ATM Control Sp. z o. o., al. W. Witosa 3, 20-315 Lublin spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na dostawę przyrządów do okrawania – 2 szt. w ramach projektu „Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek” realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zgodnie umową numer POIR.03.02.01-06-00026/19-00 i przedstawił najkorzystniejszą ofertę, która została wybrana przez Zamawiającego.

Na stronie bazy konkurencyjności pod wskazanym poniżej adresem znajdują się informacje dotyczące postępowania.
Adres: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/130925


18.11.2022

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie postępowania ofertowego z dnia 14.10.2022 na zakup: narzędzi do formowania – 2 komplety

Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin informuje, że Wykonawca firma ATM Control Sp. z o. o., al. W. Witosa 3, 20-315 Lublin spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na dostawę nowych narzędzi do formowania – 2 komplety w ramach projektu „Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek” realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zgodnie umową numer POIR.03.02.01-06-00026/19-00 i przedstawił najkorzystniejszą ofertę, która została wybrana przez Zamawiającego.

Na stronie bazy konkurencyjności pod wskazanym poniżej adresem znajdują się informacje dotyczące postępowania.
Adres: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/130687


27.10.2022

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedzibą w Lublinie, ul. Frezerów 14 20-300 Lublin projektu: „Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek” realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,, Sprężarka – 1 szt.” zgodnie z zapytaniem ofertowym

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/132484


27.10.2022

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie postępowania ofertowego z dnia 21.07.2022 r. na zakup: Narzędzi do walcarki – 2 komplety

Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin informuje, że Wykonawca firma HERMAR Rozalia Herda, ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na dostawę narzędzi do walcarki – 2 komplety w ramach projektu „Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek” realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zgodnie umową numer POIR.03.02.01-06-00026/19-00 i przedstawił najkorzystniejszą ofertę, która została wybrana przez Zamawiającego.

Na stronie bazy konkurencyjności pod wskazanym poniżej adresem znajdują się informacje dotyczące postępowania.
Adres: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/119183


18.10.2022

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedzibą w Lublinie, ul. Frezerów 14 20-300 Lublin projektu: „Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek” realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,, Przyrządy do przebijania – 2 szt.” zgodnie z zapytaniem ofertowym

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/130997


17.10.2022

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedzibą w Lublinie, ul. Frezerów 14 20-300 Lublin projektu: „Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek” realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,, Przyrządy do okrawania – 2 szt.” zgodnie z zapytaniem ofertowym

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/130925


14.10.2022

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedzibą w Lublinie, ul. Frezerów 14 20-300 Lublin projektu: „Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek” realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,, Narzędzia do formowania – 2 kpl.” zgodnie z zapytaniem ofertowym

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/130687


12.10.2022

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedzibą w Lublinie, ul. Frezerów 14 20-300 Lublin projektu: „Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek” realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,, Maszyna wytrzymałościowa – 1 szt.” zgodnie z zapytaniem ofertowym

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/130302


12.10.2022

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedzibą w Lublinie, ul. Frezerów 14 20-300 Lublin projektu: „Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek” realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,, Przenośniki taśmowe, przenośnik łańcuchowy oraz stołu ustawczego – 1 komplet.” zgodnie z zapytaniem ofertowym

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/130303


12.10.2022

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie postępowania ofertowego z dnia 27.07.2022 na zakup: Młota Charpyego – 1 szt.

Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin informuje, że Wykonawca firma Technolutions Sp. z o. o., ul. Wiejska 7, 99-400 Łowicz spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na dostawę Młota Charpyego – 1 szt. w ramach projektu „Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek” realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zgodnie  umową numer POIR.03.02.01-06-00026/19-00 i przedstawił najkorzystniejszą ofertę, która została wybrana przez Zamawiającego.

Na stronie bazy konkurencyjności pod wskazanym poniżej adresem znajdują się informacje dotyczące postępowania.

Adres: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/119971

 


03.10.2022

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie postępowania ofertowego z dnia 15.07.2022 na: Roboty budowlane dotyczące remontu hali produkcyjnej

Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin informuje, że Wykonawca firma PPHU BIOWA Ewa Chorek-Adamiec, Jabłonna Majątek 110A, 23-114 Jabłonna spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na roboty budowlane dotyczące wykonania instalacji elektrycznych. w ramach projektu „Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek” realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zgodnie umową numer POIR.03.02.01-06-00026/19-00 i przedstawił najkorzystniejszą ofertę, która została wybrana przez Zamawiającego.

Na stronie bazy konkurencyjności pod wskazanym poniżej adresem znajdują się informacje dotyczące postępowania.
Adres: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/118388


06.09.2022

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Frezerów 14 20-300 Lublin projektu: „Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek” realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,, Maszyna wytrzymałościowa – 1 szt. ” zgodnie z zapytaniem ofertowym

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/125103


22.08.2022

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie postępowania ofertowego z dnia 25.07.2022 na: Roboty budowlane dotyczące wykonania instalacji elektrycznych.

Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin informuje, że Wykonawca firma Usługi Elektryczne Marek Kozieł, ul. Wyżynna 21/4, 20-560 Lublin spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na roboty budowlane dotyczące wykonania instalacji elektrycznych. w ramach projektu „Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek” realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zgodnie umową numer POIR.03.02.01-06-00026/19-00 i przedstawił najkorzystniejszą ofertę, która została wybrana przez Zamawiającego.

Na stronie bazy konkurencyjności pod wskazanym poniżej adresem znajdują się informacje dotyczące postępowania.
Adres: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/119633


17.08.2022

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie postępowania ofertowego z dnia 1.07.2022 na zakup: Staloskopu stacjonarnego – 1 szt.

Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin informuje, że Wykonawca firma ITA Sp. z o.o. Sp.k., ul. Poznańska 104, Skórzewo, 60-185 Poznań spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na dostawę Staloskopu stacjonarnego – 1 szt. w ramach projektu „Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek” realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zgodnie umową numer POIR.03.02.01-06-00026/19-00 i przedstawił najkorzystniejszą ofertę, która została wybrana przez Zamawiającego.

Na stronie bazy konkurencyjności pod wskazanym poniżej adresem znajdują się informacje dotyczące postępowania.
Adres: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/116340


27.07.2022

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Frezerów 14 20-300 Lublin projektu: „Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek” realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,, Młot Charpyego – 1 szt.” zgodnie z zapytaniem ofertowym

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/119971


25.07.2022

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Frezerów 14 20-300 Lublin projektu: „Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek” realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,, Roboty budowlane dotyczące wykonania instalacji elektrycznej” zgodnie z zapytaniem ofertowym

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/119633


21.07.2022

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Frezerów 14 20-300 Lublin projektu: „Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek” realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,, Narzędzia do walcarki – 2 komplety ” zgodnie z zapytaniem ofertowym

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/119183


15.07.2022

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Frezerów 14 20-300 Lublin projektu: „Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek” realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,, Roboty budowlane dotyczące remontu hali produkcyjnej” zgodnie z zapytaniem ofertowym

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/118388


13.07.2022

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Frezerów 14 20-300 Lublin projektu: „Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek” realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,, Sprężarka – 1 szt. ” zgodnie z zapytaniem ofertowym

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/117991


01.07.2022

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Frezerów 14 20-300 Lublin projektu: „Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek” realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,, Staloskop stacjonarny – 1 szt. ” zgodnie z zapytaniem ofertowym

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/116340


15.06.2022

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie postępowania ofertowego z dnia 17.05.2022 na zakup: „Roboty budowlane dotyczące wykonania fundamentów pod maszyny”

Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin informuje, że Wykonawca firma Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych UNIMA – Paweł Makaruk, Horodyszcze Górka 21, 21-580 Wisznice, spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na wykonanie: Roboty budowlane dotyczące wykonania fundamentów pod maszyny, w ramach projektu „Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek” realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zgodnie umową numer POIR.03.02.01-06-00026/19-00 i przedstawił najkorzystniejszą ofertę, która została wybrana przez Zamawiającego.

Na stronie bazy konkurencyjności pod wskazanym poniżej adresem znajdują się informacje dotyczące postępowania.
Adres: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/109263


06.06.2022

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie postępowania ofertowego z dnia 29.04.2022 na zakup: Wózków widłowych min. 3,5t – 2 szt.

Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin informuje, że Wykonawca firma NIKO ALEX Sp. z o.o., al. Niepodległości 277/233, 02-081 Warszawa spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na dostawę wózków widłowych min. 3,5t – 2 szt. w ramach projektu „Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek” realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zgodnie umową numer POIR.03.02.01-06-00026/19-00 i przedstawił najkorzystniejszą ofertę, która została wybrana przez Zamawiającego.

Na stronie bazy konkurencyjności pod wskazanym poniżej adresem znajdują się informacje dotyczące postępowania.
Adres: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/106791


02.06.2022

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie postępowania ofertowego z dnia 22.03.2022 na zakup: wózków widłowych min. 4t – 2 szt.

Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin informuje, że Wykonawca firma NIKO ALEX Sp. z o.o, al. Niepodległości 227/233, 02-081 Warszawa spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na dostawę nowych Wózków widłowych min. 4t – 2 szt. w ramach projektu „Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek” realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zgodnie umową numer POIR.03.02.01-06-00026/19-00 i przedstawił najkorzystniejszą ofertę, która została wybrana przez Zamawiającego.

Na stronie bazy konkurencyjności pod wskazanym poniżej adresem znajdują się informacje dotyczące postępowania.
Adres: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/100082


20.05.2022

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie postępowania ofertowego z dnia 11.04.2022 na zakup: regału do magazynowania towarów na europaletach – 1 szt.

Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin informuje, że Wykonawca firma Material Handling Experts Murawski i Wspólnicy Sp. k., ul. Trakt Brzeski 142, 05-070 Sulejówek spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na dostawę regału do magazynowania towarów na europaletach – 1 szt. w ramach projektu „Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek” realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zgodnie umową numer POIR.03.02.01-06-00026/19-00 i przedstawił najkorzystniejszą ofertę, która została wybrana przez Zamawiającego.

Na stronie bazy konkurencyjności pod wskazanym poniżej adresem znajdują się informacje dotyczące postępowania.
Adres: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/103311


17.05.2022

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedzibą w Lublinie, ul. Frezerów 14 20-300 Lublin projektu: „Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek” realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty
na następujące zamówienie:

,, Roboty budowlane dotyczące wykonania fundamentów pod maszyny” zgodnie z zapytaniem ofertowym

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/109263


29.04.2022

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Frezerów 14 20-300 Lublin projektu: „Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek” realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

Zakup Wózków widłowych min. 3,5t – 2 szt.

W toku postępowania ofertowego informujemy o zmianach do zapytania ofertowego:
1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem należy złożyć w terminie do dnia 12.05.2022 r.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/106791


11.04.2022

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedzibą w Lublinie, ul. Frezerów 14 20-300 Lublin projektu: „Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek” realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,, Regał do magazynowania towarów na europaletach – 1 szt.”
zgodnie z zapytaniem ofertowym

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/103311


11.04.2022

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

Informujemy, że zapytanie ofertowe z dnia 30.03.2022 na
,,Regał do magazynowania towarów na europaletach – 1szt. ”
zostało anulowane.


01.04.2022

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedzibą w Lublinie, ul. Frezerów 14 20-300 Lublin projektu: „Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek” realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,,Sprężarka ” zgodnie z zapytaniem ofertowym

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/102026


30.03.2022

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedzibą w Lublinie, ul. Frezerów 14 20-300 Lublin projektu: „Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek” realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,, Regał do magazynowania towarów na europaletach – 1 szt.”
zgodnie z zapytaniem ofertowym

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/101553


24.03.2022

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

Informujemy, że zapytanie ofertowe z dnia 21.03.2022 na

,,Sprężarkę”

zostało anulowane.


22.03.2022

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedzibą w Lublinie, ul. Frezerów 14
20-300 Lublin projektu: „Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek” realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,, Wózki widłowe min. 4t – 2 szt. ” zgodnie z zapytaniem ofertowym

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/100082


22.03.2022

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedzibą w Lublinie, ul. Frezerów 14
20-300 Lublin projektu: „Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek” realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,, Wózki widłowe min. 3,5t – 2 szt. ” zgodnie z zapytaniem ofertowym

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/100076


21.03.2022

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedzibą w Lublinie, ul. Frezerów 14
20-300 Lublin projektu: „Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek” realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,,Sprężarka ” zgodnie z zapytaniem ofertowym

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/99806


28.01.2022

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Frezerów 14 20-300 Lublin projektu: „Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek” realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zgodnie z umową numer POIR.03.02.01-06-00026/19-00, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,, Wózki widłowe min. 4 T – 2 szt.” zgodnie z zapytaniem ofertowym

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/90388

 


28.01.2022

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Frezerów 14 20-300 Lublin projektu: „Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek” realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zgodnie z umową numer POIR.03.02.01-06-00026/19-00, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,, Wózki widłowe min. 3,5 T – 2 szt.” zgodnie z zapytaniem ofertowym

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/90387


14.12.2021

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie postępowania ofertowego z dnia 30.09.2021 na zakup: Przecinarki tarczowej – 1 szt.

Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin informuje, że Wykonawca firma EUROMETAL Sp. z o.o.  z siedzibą w Miszewku, Miszewko 41, 80-297 Banino  spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na dostawę przecinarki tarczowej – 1 szt. w ramach projektu „Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek” realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zgodnie  umową numer POIR.03.02.01-06-00026/19-00 i przedstawił najkorzystniejszą ofertę, która została wybrana przez Zamawiającego.

Na stronie bazy konkurencyjności pod wskazanym poniżej adresem znajdują się informacje dotyczące postępowania.

Adres:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/72036


30.09.2021

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie

3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie postępowania ofertowego z dnia 30.08.2021 na zakup: Stanowisk do projektowania CAD – 2 szt.

Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin informuje, że Wykonawca firma IT Business Group Sp z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lipska 4/U11, 30-721 Kraków spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na dostawę stanowisk do projektowania CAD – 2 szt. w ramach projektu „Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek” realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zgodnie umową numer POIR.03.02.01-06-00026/19-00 i przedstawił najkorzystniejszą ofertę, która została wybrana przez Zamawiającego

Na stronie bazy konkurencyjności pod wskazanym poniżej adresem znajdują się informacje dotyczące postępowania.

Adres: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/64284?sekcja=oferty


30.09.2021

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie

3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Frezerów 14 20-300 Lublin projektu: „Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek” realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zgodnie umową numer POIR.03.02.01-06-00026/19-00, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,, Przecinarka tarczowa- 1 szt.” zgodnie z zapytaniem ofertowym

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/72036

 


14.09.2021

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie
3.2.1.: Badania na rynek.
w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek
Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie postępowania ofertowego z dnia 22.07.2021 na zakup: Zrobotyzowanego stanowiska do obsługi linii walcowania i kucia – 1 kpl.
Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin informuje, że Wykonawca firma ROBOT PARTNER Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Zawieprzycka 8M spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na dostawę zrobotyzowanego stanowiska do obsługi linii walcowania i kucia – 1 kpl. w ramach projektu „Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek” realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zgodnie umową numer POIR.03.02.01-06-00026/19-00 i przedstawił najkorzystniejszą ofertę, która została wybrana przez Zamawiającego

Na stronie bazy konkurencyjności pod wskazanym poniżej adresem znajdują się informacje dotyczące postępowania.

Adres: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/64284?sekcja=oferty


30.08.2021

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie

3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Frezerów 14 20-300 Lublin projektu: „Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek” realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zgodnie umową numer POIR.03.02.01-06-00026/19-00, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,, Fazowarka – 1 szt.” zgodnie z zapytaniem ofertowym

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/64290


30.08.2021

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie

3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Frezerów 14 20-300 Lublin projektu: „Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek” realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zgodnie umową numer POIR.03.02.01-06-00026/19-00, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,,Stanowiska do projektowania CAD – 2 szt.” zgodnie z zapytaniem ofertowym

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/64284

 


02.08.2021

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie
3.2.1.: Badania na rynek.
w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek
Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie postępowania ofertowego z dnia 21.06.2021 na zakup: Walcarki kuźniczej do walcowania poprzecznego z giętarką – 1 szt.
Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin informuje, że Wykonawca firma SIGMA S.A. z siedzibą Barak 6, 21-002 Jastków spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na dostawę Walcarki kuźniczej do walcowania poprzecznego z giętarką – 1 szt. w ramach projektu „Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek” realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zgodnie umową numer POIR.03.02.01-06-00026/19-00 i przedstawił najkorzystniejszą ofertę, która została wybrana przez Zamawiającego

Na stronie bazy konkurencyjności pod wskazanym poniżej adresem znajdują się informacje dotyczące postępowania.

Adres: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/55051


22.07.2021

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie

3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

ZAPYTANIE OFERTOWE 

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Frezerów 14 20-300 Lublin projektu: „Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek” realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zgodnie umową numer POIR.03.02.01-06-00026/19-00, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,, Zrobotyzowane stanowisko do obsługi linii walcowania i kucia – 1 komplet” zgodnie z zapytaniem ofertowym

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/60709

 


12.07.2021

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie

3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie postępowania ofertowego z dnia 07.05.2021 na zakup: Nagrzewu indukcyjnego – 1 szt.

Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin informuje, że Wykonawca firma ELZAMET Sp. z o.o. ul. K. Miarki 2F, 41-940 Piekary Śląskie spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na dostawę Nagrzewu indukcyjnego – 1 szt. w ramach projektu „Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek” realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zgodnie umową numer POIR.03.02.01-06-00026/19-00 i przedstawił najkorzystniejszą ofertę, która została wybrana przez Zamawiającego

Na stronie bazy konkurencyjności pod wskazanym poniżej adresem znajdują się informacje dotyczące postępowania.

Adres: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/46997


01.07.2021

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie

3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie postępowania ofertowego z dnia 28.04.2021 na zakup: Prasy okrojczej – 2 szt.

Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin informuje, że Wykonawca firma BTC Maszyny Stolarczyk Sp. z o.o. Sp. k. ul. Narutowicza 119, 97 – 500 Radomsko spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na dostawę Pras okrojczych – 2 szt. w ramach projektu „Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek” realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zgodnie umową numer POIR.03.02.01-06-00026/19-00 i przedstawił najkorzystniejszą ofertę, która została wybrana przez Zamawiającego

Na stronie bazy konkurencyjności pod wskazanym poniżej adresem znajdują się informacje dotyczące postępowania.

Adres: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/45494


21.06.2021

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie

3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Frezerów 14 20-300 Lublin projektu: „Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek” realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zgodnie umową numer POIR.03.02.01-06-00026/19-00, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,, Walcarka kuźnicza do walcowania poprzecznego z giętarką- 1 szt.” zgodnie z zapytaniem ofertowym

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/55051

 


11.05.2021

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie

3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie postępowania ofertowego z dnia 01.04.2021 na zakup: Stanowisk do projektowania CAD – 2 szt.

Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin informuje, że Wykonawca firma Redicreo s.c. P. Chmiela, M. Sylwestrzak, P. Majda z siedzibą w Krakowie ul. Mogilska 97, 31-545 Kraków spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na dostawę stanowisk do projektowania CAD – 2 szt. w ramach projektu „Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek” realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zgodnie umową numer POIR.03.02.01-06-00026/19-00 i przedstawił najkorzystniejszą ofertę, która została wybrana przez Zamawiającego.

Na stronie bazy konkurencyjności pod wskazanym poniżej adresem znajdują się informacje dotyczące postępowania.

Adres: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/41095


07.05.2021

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie

3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Frezerów 14 20-300 Lublin projektu: „Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek” realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zgodnie umową numer POIR.03.02.01-06-00026/19-00, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,,Nagrzew indukcyjny – 1 szt.’’ zgodnie z zapytaniem ofertowym

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/46997


06.05.2021

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie

3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Frezerów 14 20-300 Lublin projektu: „Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek” realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zgodnie umową numer POIR.03.02.01-06-00026/19-00, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,,Walcarka kuźnicza do walcowania poprzecznego z giętarką- 1 szt.’’ zgodnie z zapytaniem ofertowym

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/46665

 


29.04.2021

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie

3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie postępowania ofertowego z dnia 01.14.2021 na zakup: Oprogramowania CAD – 2 licencje

Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin informuje, że Wykonawca firma Solidexpert Polska Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na dostawę oprogramowania CAD – 2 licencje w ramach projektu ,,Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek’’ realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zgodnie umową numer POIR.03.02.01-06-00026/19-00 i przedstawił najkorzystniejszą ofertę, która została wybrana przez Zamawiającego

Na stronie bazy konkurencyjności pod wskazanym poniżej adresem znajdują się informacje dotyczące postępowania.

Adres: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/41140


28.04.2021

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie

3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Frezerów 14 20-300 Lublin projektu: „Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek” realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zgodnie umową numer POIR.03.02.01-06-00026/19-00, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

 ,,Prasa okrojcza – 2 szt.’’ zgodnie z zapytaniem ofertowym

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/45494


01.04.2021

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie

3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Frezerów 14 20-300 Lublin projektu: ,,Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek’’ realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zgodnie umową numer POIR.03.02.01-06-00026/19-00, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

 ,,Stanowisko do projektowania CAD – 2 szt.’’ zgodnie z zapytaniem ofertowym

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/41095


01.04.2021

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie

3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Frezerów 14 20-300 Lublin projektu: „Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek” realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zgodnie umową numer POIR.03.02.01-06-00026/19-00, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,,Oprogramowania CAD – 2 licencje’’ zgodnie z zapytaniem ofertowym

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/41140


10.02.2021

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie

3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie postępowania ofertowego z dnia 09.11.2020 na zakup: Prasy Kuźniczej

Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin informuje, że Wykonawca firma  BTC Maszyny Stolarczyk Sp. z o.o. Sp. k. ul. Narutowicza 119, 97-500 Radomsko spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na dostawę Prasy Kuźniczej w ramach projektu ,,Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek’’ realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zgodnie umową numer POIR.03.02.01-06-00026/19-00 i przedstawił najkorzystniejszą ofertę, która została wybrana przez Zamawiającego.

Na stronie bazy konkurencyjności pod wskazanym poniżej adresem znajdują się informacje dotyczące postępowania.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/15973


10.02.2021

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie

3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie postępowania ofertowego z dnia 16.11.2020 na zakup: Defektoskopu

Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin informuje, że Wykonawca firma Casp System Sp. z o.o. ul. Puszkina 2, 43 – 603 Jaworzno spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na dostawę Defektoskopu 1 szt. w ramach projektu ,,Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek’’ realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zgodnie umową numer POIR.03.02.01-06-00026/19-00 i przedstawił najkorzystniejszą ofertę, która została wybrana przez Zamawiającego.

Na stronie bazy konkurencyjności pod wskazanym poniżej adresem znajdują się informacje dotyczące postępowania.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/17102


18.01.2021

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie

3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp z o.o z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu: ,,Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek’’ realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zgodnie umową numer POIR.03.02.01-06-00026/19-00, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,,Prasa okrojcza – 2 szt.’’ zgodnie z zapytaniem ofertowym

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/27227


11.12.2020

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie

3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie postępowania ofertowego z dnia 22.10.2020 na zakup: staloskop mobilny

Kuźnia Matrycowa Sp. z. o.o z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin informuje, że Wykonawca firma Spectro Poland Sp. z o.o. ul Wiślana 28, 05-420 Józefów spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na dostawę staloskopu mobilnego w ramach projektu ,,Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek’’ i przedstawił najkorzystniejszą ofertę, która została wybrana przez Zamawiającego.

Na stronie bazy konkurencyjności pod wskazanym poniżej adresem znajdują się informacje dotyczące postępowania.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/13228


09.12.2020

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie

3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie postępowania ofertowego z dnia 20.10.2020 na zakup: urządzenia do śrutowania z taśmą stalową

 Kuźnia Matrycowa Sp. z. o.o. z siedziba ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin informuje, że Wykonawca firma SHOT BLASTING Sp. z o.o. Sp. K. ul Słoneczna 19A, 55-010 Radwanice spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na dostawę Urządzenia do śrutowania z taśmą stalową w ramach projektu ,,Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek’’ i przedstawił najkorzystniejszą ofertę, która została wybrana przez Zamawiającego.

Na stronie bazy konkurencyjności pod wskazanym poniżej adresem znajdują się informacje dotyczące postępowania.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/12657


02.12.2020

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie

3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 09.11.2020

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp. z. o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Frezerów 14 20-300 Lublin projektu: „Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek” realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek

Informujemy, że na stronie bazy konkurencyjności pod wskazanym poniżej adresem znajdują się odpowiedzi na pytania zadane w trakcie uzgodnień technicznych dotyczących zamówienia na Prasę Kuźniczą

Adres: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/15973?sekcja=pytania

Ponadto informujemy, że został wydłużony termin składania ofert. Informacje dotyczących zamówienia na Prasę Kuźniczą są dostępne pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/15973?sekcja=ogloszenie


25.11.2020

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie

3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z. o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 09.11.2020

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp. z. o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Frezerów 14 20-300 Lublin projektu: ,,Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek’’ realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek

Informujemy, że na stronie bazy konkurencyjności pod wskazanym poniżej adresem znajdują się odpowiedzi na pytania zadane w trakcie uzgodnień technicznych dotyczących zamówienia na Prasę Kuźniczą

Adres: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/15973?sekcja=pytania


23.11.2020

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie

3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 16.11.2020

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp. z. o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Frezerów 14 20-300 Lublin projektu: ,Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek’’ realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek,

Informujemy, że na stronie bazy konkurencyjności pod wskazanym poniżej adresem znajdują się odpowiedzi na pytania zadane w trakcie uzgodnień technicznych dotyczących zamówienia na Defektoskop

Adres: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/17102?sekcja=pytania


16.11.2020

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie

3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp. z. o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Frezerów 14 20-300 Lublin projektu: „Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek” realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zgodnie umową numer POIR.03.02.01-06-00026/19-00, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,,Defektoskop’’ zgodnie z zapytaniem ofertowym

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/17102


09.11.2020

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie

3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp. z. o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Frezerów 14 20-300 Lublin projektu: ,,Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek’’ realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zgodnie umową numer POIR.03.02.01-06-00026/19-00, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,,Prasa Kuźnicza’’ zgodnie z zapytaniem ofertowym

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/15973


22.10.2020

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie

3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp. z. o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Frezerów 14 20-300 Lublin projektu: ,,Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek’’ realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,,Staloskop mobilny’’ zgodnie z zapytaniem ofertowym

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/13228


20.10.2020

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie

3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp. z. o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Frezerów 14 20-300 Lublin projektu: ,,Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek’’ realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,,Urządzenie do śrutowania z taśmą stalową’’ zgodnie z zapytaniem ofertowym

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/12657


14.07.2020

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie

3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie postępowania ofertowego z dnia 04.06.2020 na dostawę: twardościomierza stanowiskowego

Kuźnia Matrycowa Sp. z. o.o. z siedzibą ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin informuje, że Wykonawca firma LaborTech Polska Marceli Fuczek ul. Chemików 1B lok. 516, 32-600 Oświęcim spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na dostawę Twardościomierza stanowiskowego w ramach projektu ,,Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek’’ i przedstawił najkorzystniejszą ofertę, która została wybrana przez Zamawiającego.

Na stronie bazy konkurencyjności pod wskazanym poniżej adresem znajdują się informacje dotyczące postępowania.

Adres: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/32107


19.06.2020

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 04.06.2020

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp. z. o.o. z siedzibą ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu ,,Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek.’’ realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek

Informujemy, że na stronie bazy konkurencyjności pod wskazanym poniżej adresem znajdują się odpowiedzi na pytania zadane w trakcie uzgodnień technicznych dotyczących zamówienia Twardościomierza stanowiskowego.

Adres: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/32107


04.06.2020

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek.

w ramach projektu: Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp. z. o.o. z siedzibą ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu ,,Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek.’’ realizowanego w ramach działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,,Twardościomierz stanowiskowy’’ zgodnie z zapytaniem ofertowym

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/32107


14.02.2022

Poprawa efektywności energetycznej Kuźni Matrycowej

W ramach projektu dla 5 Osi Priorytetowej

Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw współfinansowanego ze środków europejskich

w ramach projektu: Poprawa efektywności energetycznej Kuźni Matrycowej.

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie postępowania ofertowego 1/2022.

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp. z. o.o z siedzibą ul. Frezerów 14, 20-300  Lublin projektu „Poprawa efektywności energetycznej Kuźni Matrycowej’’  realizowanego w ramach działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zgodnie z umową numer RPLU.05.01.00-06-0083/18-00 informujemy, że została wybrana oferta:

PPHU BIOWA EWA CHOREK-ADAMIEC,

JABŁONNA MAJĄTEK 110A, 23-114 JABŁONNA NIP 7132861056


19.01.2022

Poprawa efektywności energetycznej Kuźni Matrycowej

W ramach projektu dla 5 Osi Priorytetowej

Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw współfinansowanego ze środków europejskich

w ramach projektu: Poprawa efektywności energetycznej Kuźni Matrycowej.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2022

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp. z. o.o z siedzibą ul. Frezerów 14,
20-300 Lublin projektu „Poprawa efektywności energetycznej Kuźni Matrycowej’’ realizowanego w ramach działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zgodnie z umową numer RPLU.05.01.00-06-0083/18-00, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,,Poprawa efektywności energetycznej Kuźni Matrycowej’’ zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 1/2022

Dokumentacja dotycząca postępowania w załączeniu:


29.01.2020

Poprawa efektywności energetycznej Kuźni Matrycowej

W ramach projektu dla 5 Osi Priorytetowej

Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw współfinansowanego ze środków europejskich

w ramach projektu: Poprawa efektywności energetycznej Kuźni Matrycowej.

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie postępowania ofertowego 4/2019 na wyłonienie wykonawcy na wykonanie zadania: Poprawa efektywności energetycznej Kuźni Matrycowej.

Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin informuje, że Wykonawca KONSORCJUM: LIDER KONSORCJUM: BIOPOLINEX Sp. z o.o. ul. Kunickiego 45 20-417 Lublin KONSORCJANT: KONSMET GRZEGORZ PRYSZCZ ul. Koncertowa 5A 20-843 Lublin spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na wyłonienie wykonawcy na wykonanie zadania: Poprawa efektywności energetycznej Kuźni Matrycowej w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej Kuźni Matrycowej” i przedstawił najkorzystniejszą ofertę, która została wybrana przez Zamawiającego.


08.01.2020

Poprawa efektywności energetycznej Kuźni Matrycowej

W ramach projektu dla 5 Osi Priorytetowej

Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw współfinansowanego ze środków europejskich

w ramach projektu: Poprawa efektywności energetycznej.

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie postępowania ofertowego 2/2019 na wyłonienie wykonawcy na wykonanie zadania: Modernizacja linii produkcyjnej do obróbki cieplnej odkuwek stalowych w atmosferze gazów spalinowych.

Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin informuje, że Wykonawca RIVA SP. z o.o. ul. Zachodnia 23, 66-200 Świebodzin spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na wyłonienie wykonawcy na wykonanie zadania: Modernizacji linii produkcyjnej do obróbki cieplnej odkuwek stalowych w atmosferze gazów spalinowych w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej Kuźni Matrycowej” i przedstawił najkorzystniejszą ofertę, która została wybrana przez Zamawiającego .


02.01.2020

Poprawa efektywności energetycznej Kuźni Matrycowej

W ramach projektu dla 5 Osi priorytetowej

Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw. MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Poprawa efektywności energetycznej Kuźni Matrycowej

WYJAŚNIENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 4/2019

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp. z. o.o z siedzibą ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu „Poprawa efektywności energetycznej Kuźni Matrycowej’’ realizowanego w ramach działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zgodnie z umową numer RPLU.05.01.00-06-0083/18-00, przekazujemy odpowiedzi na pytania potencjalnego oferenta w zakresie ,,Poprawa efektywności energetycznej Kuźni Matrycowej ” w nawiązaniu do zapytania Nr 4/2019

Pytania i odpowiedzi:

1. Firma X Sp. z o.o. ma zamiar złożyć ofertę jako Konsorcjum z firmą Y jednoosobowa działalność gospodarcza. Prosimy o wskazanie w jaki sposób zawrzeć to w ofercie.

Sposób przygotowania oferty został określony w zapytaniu ofertowym.

2. Jak zawrzeć w formularzu ofertowym zakres prac Podwykonawców zgodnie z paragrafem 10 umowy. Czy jest jakiś dodatkowy druk?

Wymagane jest pisemne określenie zakresu prac podzleconych.


23.12.2019

Poprawa efektywności energetycznej Kuźni Matrycowej

W ramach projektu dla 5 Osi priorytetowej

Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw. MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Poprawa efektywności energetycznej Matrycowej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2019

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp. z. o.o z siedzibą ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu „Poprawa efektywności energetycznej Kuźni Matrycowej’’ realizowanego w ramach działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zgodnie z umową numer RPLU.05.01.00-06-0083/18-00, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,,Poprawa efektywności energetycznej Kuźni Matrycowej’’ zgodnie z zapytaniem Nr 4/2019

Dokumentacja dotycząca postępowania w załączeniu.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Umowa

Audyt energetyczny- Budynek Kuźni

Projekt – branża sanitarna

Projekt  – ocieplenie budynku

Projekt budowlany – instalacja fotowoltaiczna

Przedmiar


18.12.2019

Poprawa efektywności energetycznej Kuźni Matrycowej

Informacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia dotyczącego wyłonienia wykonawcy na wykonanie zadania pn. ,,Poprawa efektywności energetycznej Kuźni Matrycowej’’ zgodnie z zapytaniem ofertowym Nr 3/2019

W ramach projektu dla 5 Osi Priorytetowej

Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw współfinansowanego ze środków europejskich

w ramach projektu: Poprawa efektywności energetycznej.

Informujemy, że oferty złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert dotyczącego wyłonienia wykonawcy na wykonanie zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej Kuźni Matrycowej”, w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej Kuźni Matrycowej” nie spełniały wymogów formalnych oraz zapytania ofertowego i zostały odrzucone, a konkurs został unieważniony.


20.11.2019

Poprawa efektywności energetycznej Kuźni Matrycowej

W ramach projektu dla 5 Osi priorytetowej

Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw. MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Poprawa efektywności energetycznej Matrycowej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2019

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp. z. o.o z siedzibą ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu „Poprawa efektywności energetycznej Kuźni Matrycowej” realizowanego w ramach działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zgodnie z umową numer RPLU.05.01.00-06-0083/18-00, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,,Poprawa efektywności energetycznej Kuźni Matrycowej ’’

zgodnie z zapytaniem Nr 3/2019 Dokumentacja dotycząca postępowania w załączeniu.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Umowa

Audyt energetyczny

Projekt budowlany – branża sanitarna

Projekt budowlany – instalacja fotowoltaiczna

Projekt budowlany – ocieplenie budynku

Przedmiar – branża sanitarna

Przedmiar – instalacja fotowoltaiczna

Przedmiar – ocieplenie budynku


19.11.2019

Poprawa efektywności energetycznej Kuźni Matrycowej

Informacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia dotyczącego wyłonienia wykonawcy na wykonanie zadania pn. ,,Poprawa efektywności energetycznej Kuźni Matrycowej’’ zgodnie z zapytaniem ofertowym Nr 1/2019

W ramach projektu dla 5 Osi Priorytetowej Działania 5.1Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw współfinansowanego ze środków europejskich

w ramach projektu: Poprawa efektywności energetycznej.

Informujemy, że oferty złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu dotyczącego wyłonienia wykonawcy na wykonanie zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej Kuźni Matrycowej”, w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej Kuźni Matrycowej” nie spełniały wymogów zapytania ofertowego i zostały odrzucone, a przetarg został unieważniony.


29.10.2019

Poprawa efektywności energetycznej Kuźni Matrycowej

W ramach projektu dla 5 Osi priorytetowej

Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw. MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Poprawa efektywności energetycznej Matrycowej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2019

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp. z. o.o z siedzibą ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu „Poprawa efektywności energetycznej Kuźni Matrycowej” realizowanego w ramach działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zgodnie z umową numer RPLU.05.01.00-06-0083/18-00, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,,Modernizacja linii produkcyjnej do obróbki cieplnej odkuwek stalowych w atmosferze gazów spalinowych’’

 w ramach projektu pt. „Poprawa efektywności energetycznej Kuźni Matrycowej’’

 Dokumentacja dotycząca postępowania w załączeniu.

Zapytanie ofertowe

Umowa

Formularz oferty 

Audyt energetyczny

Przewidziany zakres prac


14.10.2019

Poprawa efektywności energetycznej Kuźni Matrycowej

W ramach projektu dla 5 Osi priorytetowej

Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw. MŚP PRO WL 2014- 2020 w ramach projektu: Poprawa efektywności energetycznej Kuźni Matrycowej

WYJAŚNIENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2019

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp. z. o.o z siedzibą ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu „Poprawa efektywności energetycznej Kuźni Matrycowej’’ realizowanego w ramach działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zgodnie z umową numer RPLU.05.01.00-06-0083/18-00, przekazujemy odpowiedzi na pytania potencjalnego oferenta w zakresie ,,Poprawa efektywności energetycznej Kuźni Matrycowej’’ w nawiązaniu do zapytania Nr 1/2019

Pytania i odpowiedzi:

1. W projekcie budowlanym w pkt. 2.1. jako ocieplenie stropu nad piwnicą przyjęto ocieplenie metodą mokrą lekką z wykorzystaniem jako izolacji termicznej styropianu grubości 11 cm. Na rysunku Przekrój A-A zaznaczono wełnę mineralną 11cm jako izolację, natomiast w przedmiarze (DZ. 5 poz. 48) metodą docieplenia stropu nad piwnicą jest natrysk wełny mineralnej gr. 11cm. Proszę o ujednolicenie zapisów w dokumentacji i wskazanie jednej obowiązującej technologii wykonania docieplenia stropu nad piwnicą.

Ad.1 Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego zakres wszystkich prac powinien być wykonany zgodnie z Audytem Energetycznym, dokumentacją techniczną oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisów BHP. Audyt energetyczny zawiera dane wiodące dla realizacji projektu.

2. W nawiązaniu do docieplenia stropu nad piwnicą- proszę o informację, czy i w jaki sposób potraktować wszelkie instalacje, których trasy przebiegają pod stropem piwnicznym, a które nie są objęte rzeczonym opracowaniem. W związku z koniecznością docieplenia stropu izolacją gr. 11cm, wszelkie przeróbki instalacji elektrycznej, sanitarnej i wentylacyjnej są niezbędne do wykonania. Jako, że stan instalacji elektrycznych jest nienajlepszy, zaś część przewodów instalacji c.o. jest nieczynna uważamy, że wykonanie robót związanych z wymianą instalacji elektrycznych oraz demontaż nieczynnych przewodów instalacji sanitarnych należy skalkulować w cenie ofertowej. Proszę o informację, czy Zamawiający przewiduje możliwość wykonania projektu przeróbki starej instalacji elektrycznych w piwnicach w związku z koniecznością przeniesienia przewodów (ew. wymianę na nową, ze względu na zły stan istniejącej) oraz poszerzyć zakres prac o demontaż nieczynnych przewodów instalacji sanitarnych.

Ad.2 Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego cena oferty musi pokrywać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia , wynikającego wprost z Audytu Energetycznego. Cena musi zawierać również koszty nie ujęte w Audycie , bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia w sposób zapewniający przekazanie obiektu do użytkowania.

3. W związku z koniecznością docieplenia ścian zewnętrznych budynku, proszę o informację czy w ofercie należy uwzględnić zakup i montaż nowych drabin wyłazowych na dach, spełniających wymagania BHP.

Ad.3 Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego zakres wszystkich prac powinien być wykonany zgodnie z Audytem Energetycznym, dokumentacją techniczną oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisów BHP. Cena oferty musi pokrywać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia , wynikającego wprost z Audytu Energetycznego. Cena musi zawierać również koszty nie ujęte w Audycie , bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia w sposób zapewniający przekazanie obiektu do użytkowania.

4. Ze względu na konieczność demontażu istniejącej instalacji odgromowej w celu docieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu proszę o informację, czy Zamawiający przewiduje w ramach zadania wykonanie nowej instalacji odgromowej. Wg nas jest to niezbędne, ze względu na rozległą korozję wżerową istniejącej instalacji oraz mocno nieestetyczny efekt końcowy umieszczenia skorodowanej instalacji na nowo wykonanych elewacjach i dachu.

Ad.4 Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego zakres wszystkich prac powinien być wykonany zgodnie z Audytem Energetycznym, dokumentacją techniczną oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisów BHP. Cena oferty musi pokrywać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia , wynikającego wprost z Audytu Energetycznego. Cena musi zawierać również koszty nie ujęte w Audycie , bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia w sposób zapewniający przekazanie obiektu do użytkowania.

5. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o brakujące pozycje związane z dociepleniem stropodachu wymagane przez dokumentację projektową, mianowicie- przygotowanie podłoża przy pomocy obróbki strumieniowej (piaskowanie), gruntowanie podłoża preparatem na bazie dyspersji żywic syntetycznych z dodatkiem piasku kwarcowego, wyrównanie ubytków podłoża i naprawienie płyt żużlobetonowych mineralną gruboziarnistą zaprawą naprawczą.

Ad.5 Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego zakres wszystkich prac powinien być wykonany zgodnie z Audytem Energetycznym, dokumentacją techniczną oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisów BHP. Cena oferty musi pokrywać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia , wynikającego wprost z Audytu Energetycznego. Cena musi zawierać również koszty nie ujęte w Audycie , bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia w sposób zapewniający przekazanie obiektu do użytkowania.

6. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o pozycje opisane w projekcie budowlanym w pkt. 6 Detale architektoniczne- barierki zewnętrzne ze szkła bezpiecznego oraz zadaszenie wejść z szyby bezpiecznej.

Ad.6 Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego zakres wszystkich prac powinien być wykonany zgodnie z Audytem Energetycznym, dokumentacją techniczną oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisów BHP. Cena oferty musi pokrywać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia , wynikającego wprost z Audytu Energetycznego. Cena musi zawierać również koszty nie ujęte w Audycie , bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia w sposób zapewniający przekazanie obiektu do użytkowania.

7. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o konieczność skucia wylewki betonowej przed wykonaniem wykopów w celu docieplenia fundamentów od strony południowo-wschodniej.

Ad.7 Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego zakres wszystkich prac powinien być wykonany zgodnie z Audytem Energetycznym, dokumentacją techniczną oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisów BHP. Cena oferty musi pokrywać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia , wynikającego wprost z Audytu Energetycznego. Cena musi zawierać również koszty nie ujęte w Audycie , bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia w sposób zapewniający przekazanie obiektu do użytkowania.

8. Proszę o informację odnośnie logo „Kuźnia Matrycowa” ukazanym na wizualizacjach elewacji południowo-zachodniej oraz północno-wschodniej- czy w kalkulację cenową Wykonawca ma wliczyć wykonanie i umieszczenie logo, a jeśli tak, to proszę o informację, w jakiej technologii należy wykonać i zamontować na elewacjach rzeczone logo.

Ad.8 Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego zakres wszystkich prac powinien być wykonany zgodnie z Audytem Energetycznym oraz dokumentacją techniczną. 9. Proszę o informację, czy poziome paski, widniejące na wizualizacji elewacji wykonane są poprzez boniowanie, czy malowanie farbą elewacyjną. Ad.9 Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego zakres wszystkich prac powinien być wykonany zgodnie z Audytem Energetycznym, dokumentacją techniczną oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.


30.09.2019

Poprawa efektywności energetycznej Kuźni Matrycowej

W ramach projektu dla 5 Osi priorytetowej

Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw. MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Poprawa efektywności energetycznej Matrycowej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp. z. o.o z siedzibą ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu „Poprawa efektywności energetycznej Kuźni Matrycowej” realizowanego w ramach działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zgodnie z umową numer RPLU.05.01.00-06-0083/18-00, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,,Poprawa efektywności energetycznej Kuźni Matrycowej’’ zgodnie z zapytaniem Nr 1/2019

Dokumentacja dotycząca postępowania w załączeniu:

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Umowa

Przedmiar ocieplenie budynku

Przedmiar instalacji fotowoltaicznej

Przedmiar branża sanitarna

Projekt budowlany ocieplenia budynku

Projekt budowlany – branża sanitarna

Projekt budowlany – instalacja fotowoltaiczna

Audyt energetyczny budynek Kuźni


02.10.2018

Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźnia Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

 Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie postępowania ofertowego Nr 14/2018 na dostawę: instalacja elektryczna.

 Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin informuje, że Wykonawca Przedsiębiorstwo Techniczno- Elektryczne Elgrid, ul. Głuska 112A, 20-380 Lublin spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na instalację elektryczną, w ramach projektu „Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii” i przedstawił najkorzystniejszą ofertę, która została wybrana przez Zamawiającego.

 


02.10.2018

Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźnia Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie postępowania ofertowego Nr 13/2018 na dostawę: remont posadzki.

Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin informuje, że Wykonawca „TERRA-MIX” PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE S.C. B. Brzozowski, T. Denis, Z. Zarajczyk ul. Frezerów 11, 20-208 Lublin spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na remont posadzki, w ramach projektu „Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii’’ i przedstawił najkorzystniejszą ofertę, która została wybrana przez Zamawiającego.


10.09.2018

Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/2018

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp. z. o.o. z siedzibą ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu „Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.” realizowanego w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zgodnie z umową numer RPLU.03.07.00-06-0028/17-00, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,,Instalacja elektryczna’’ zgodnie z zapytaniem Nr 14/2018

Dokumentacja dotycząca postępowania w załączeniu.

Zapytanie ofertowe nr 14-2018

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań osobowych

Oświadczenie o spełnieniu warunków

Przedmiar instalacji elektrycznej

Umowa wykonania instalacji elektrycznej


06.09.2018

Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii

Informacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie ,,Instalacja Elektryczna’’ zgodnie z zapytaniem ofertowym Nr 12/2018

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

Informujemy, że oferty złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na instalację elektryczną, w ramach projektu „Wdrożenie w Kuźnia Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii” nie spełniały wymogów zapytania ofertowego i zostały odrzucone, a przetarg został unieważniony.


05.09.2018

Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/2018

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp. z. o.o. z siedzibą ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu ,,Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.’’ realizowanego w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zgodnie z umową numer RPLU.03.07.00-06-0028/17-00, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

Remont posadzki zgodnie z zapytaniem Nr 13/2018

Dokumentacja dotycząca postępowania w załączeniu.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3 – Oświadczenie

Załącznik nr 4 – Umowa wykonania robót budowlanych

Załącznik nr 5 – Przedmiar robót budowlanych


31.08.2018

Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii

Informacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie ,,Remont Posadzki’’ zgodnie z zapytaniem ofertowym Nr 11/2018

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

Informujemy, że oferty złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na remont posadzki, w ramach projektu „Wdrożenie w Kuźnia Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii’’ nie spełniały wymogów zapytania ofertowego i zostały odrzucone, a przetarg został unieważniony.


23.08.2018

Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii

w ramach projektu dla 3 Osi Priorytetowej

Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP RPO WL 2014-2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźnia Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie postępowania ofertowego Nr 10/2018 na dostawę narzędzi do walcarki.

Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin informuje, że Wykonawca Firma Doradcza Tomasz Bańkowski, ul. Wyzwolenia 127, 20-368 Lublin spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na dostawę narzędzi do walcarki, w ramach projektu ,,Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii’’ i przedstawił najkorzystniejszą ofertę, która została wybrana przez Zamawiającego.


09.08.2018

Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii

w ramach projektu dla 3 Osi Priorytetowej

Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP RPO WL 2014-2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźnia Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie postępowania ofertowego Nr 09/2018 na dostawę przenośnika taśmowego, przenośnika łańcuchowego oraz stołu obrotowego ustawczego.

Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin informuje, , że Wykonawca firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe PROMAT Janusz Matysek, ul. Balladyny 18/23, 20-601 Lublin spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na dostawę przenośnika taśmowego, przenośnika łańcuchowego oraz stołu obrotowego ustawczego, w ramach projektu „Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii’’ i przedstawił najkorzystniejszą ofertę, która została wybrana przez Zamawiającego.

 


09.09.2018

Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/2018

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp. z. o.o. z siedzibą ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu ,,Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.’’ realizowanego w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zgodnie z umową numer RPLU.03.07.00-06-0028/17-00, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,,Instalacja elektryczna’’ zgodnie z zapytaniem Nr 12/2018

Dokumentacja dotycząca postępowania w załączeniu.

 Zapytanie ofertowe

Załącznik 1 – Formularz oferty

Załącznik 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych

Załącznik 3 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków

Załącznik 4 – Wzór umowy wykonania instalacji elektrycznej

Załącznik 5 – Przedmiar instalacji elektrycznej


06.08.2018

Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/2018

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp. z. o.o. z siedzibą ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu ,,Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.’’ realizowanego w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zgodnie z umową numer RPLU.03.07.00-06-0028/17-00, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,,Remont posadzki’’ zgodnie z zapytaniem Nr 11/2018

Dokumentacja dotycząca postępowania w załączeniu.

Załącznik 1 – Zapytanie ofertowe

Załącznik 2 – Formularz oferty

Załącznik 3 – Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik 5 – Przedmiar robót budowlanych

Załącznik 6 – Umowa wykonania robót budowlanych


06.08.2018

Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii

w ramach projektu dla 3 Osi Priorytetowej

Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP RPO WL 2014-2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźnia Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie postępowania ofertowego Nr 08/2018 na dostawę oprogramowania do symulacji kucia wraz ze stanowiskiem komputerowym.

Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin informuje, że Wykonawca firma KC 96 S.R.O. Mechurowa 658 33901 Klatovy Czechy spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na dostawę oprogramowania do symulacji kucia wraz ze stanowiskiem komputerowym, w ramach projektu „Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii’’ i przedstawił najkorzystniejszą ofertę, która została wybrana przez Zamawiającego.


27.07.2018

Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/2018

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp. z. o.o. z siedzibą ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu ,,Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.’’ realizowanego w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zgodnie z umową numer RPLU.03.07.00-06-0028/17-00, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,,Narzędzia do walcarki’’ zgodnie z zapytaniem Nr 10/2018

Dokumentacja dotycząca postępowania w załączeniu.

Załącznik 1 – Zapytanie ofertowe

Załącznik 2 – Formularz oferty

Załącznik 3 – Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik 4 – Oświadczenie

Załącznik 5 – Umowa dostarczenia

Załącznik 6 – Rysunek wału

Załącznik 7 – Szkic poglądowy


20.07.2018

Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 09/2018

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp. z. o.o. z siedzibą ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu ,,Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.’’ realizowanego w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zgodnie z umową numer RPLU.03.07.00-06-0028/17-00, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,,Przenośnik taśmowy, przenośnik łańcuchowy oraz stół obrotowy ustawczy’’ zgodnie z zapytaniem Nr 09/2018

Dokumentacja dotycząca postępowania w załączeniu.

Zapytanie ofertowe

Schemat ideowy stołu obrotowo-ustawczego

Formularz oferty

Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczenie o spełnianiu warunków

Wzór umowy


20.07.2018

Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii

Informacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę Narzędzia do walcarki zgodnie z zapytaniem ofertowym Nr 06/2018

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

Informujemy, że oferta złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na dostawę narzędzia do walcarki, w ramach projektu „Wdrożenie w Kuźnia Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii’’ nie spełniała wymogów zapytania ofertowego i została odrzucone, a przetarg został unieważniony.


18.07.2018

Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 08/2018

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp. z. o.o. z siedzibą ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu ,,Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.’’ realizowanego w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zgodnie z umową numer RPLU.03.07.00-06-0028/17-00, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,,Oprogramowania do symulacji kucia wraz ze stanowiskiem komputerowym’’ zgodnie z zapytaniem Nr 08/2018

Dokumentacja dotycząca postępowania w załączeniu:

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczenie o spełnianiu warunków

Wzór umowy


16.07.2018

Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii

Informacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę przenośnik taśmowy, przenośnik łańcuchowy oraz stół obrotowy ustawczy zgodnie z zapytaniem Nr 07/2018

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

Informujemy, że cena ważnej oferty przewyższa kwotę , którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz pozostałe oferty nie spełniają wymogów zapytania ofertowego Nr 07/2018 na ,,Przenośnik taśmowy, przenośnik łańcuchowy oraz stół obrotowy ustawczy’’. W związku z powyższym oferty zostały odrzucone, a przetarg został unieważniony.


04.07.2018

Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2018

,,Narzędzia do walcarki’’

Informujemy że termin składania ofert w zakresie zapytania ofertowego Nr 06/2018 na ,,Narzędzia do walcarki’’ wydłużono do dnia 16.07.2018.


27.06.2018

Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2018

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp. z. o.o. z siedzibą ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu ,,Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.’’ realizowanego w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zgodnie z umową numer RPLU.03.07.00-06-0028/17-00, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,,Przenośnik taśmowy, przenośnik łańcuchowy oraz stół obrotowy ustawczy’’

zgodnie z zapytaniem Nr 07/2018

Dokumentacja dotycząca postępowania w załączeniu.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczenie

Umowa dostarczenia

Schemat stołu obrotowego


26.06.2018

Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii

26.06.2018 W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2018

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp. .z o.o. z siedzibą ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu ,,Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.’’ realizowanego w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zgodnie z umową numer RPLU.03.07.00-06-0028/17-00, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,,Narzędzia do walcarki’’

zgodnie z zapytaniem Nr 06/2018 Dokumentacja dotycząca postępowania w załączeniu.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczenie

Umowa dostarczenia

Szkic poglądowy do zapytania

Rysunek walu walcarki


28.05.2018

Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii

w ramach projektu dla 3 Osi Priorytetowej

Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP RPO WL 2014-2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźnia Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie postępowania ofertowego Nr 05/2018

Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin informuje, że Wykonawca firma Robot Partner sp. z o.o., Al. W. Witosa 3, 20-315 Lublin spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na dostawę zrobotyzowanego stanowiska do obsługi walcarki, w ramach projektu „Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii’’ i przedstawił najkorzystniejszą ofertę, która została wybrana przez Zamawiającego.


15.05.2018

Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii

Informacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę oprogramowania do symulacji kucia wraz ze stanowiskiem komputerowym w/g zapytania ofertowego nr 04/2018

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

Informujemy, że postępowanie o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na dostawę oprogramowania do symulacji kucia wraz ze stanowiskiem komputerowym (ZO 04/2018), w ramach projektu „Wdrożenie w Kuźnia Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii’’ zostało unieważnione bez podania przyczyny. (punkt XIII ustęp 3 ZO 04/2018)


09.05.2018

Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020 w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/2018

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp. z. o.o. z siedzibą ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu ,,Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.’’ realizowanego w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zgodnie z umową numer RPLU.03.07.00-06-0028/17-00, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,,Zrobotyzowane stanowisko do obsługi walcarki’’

zgodnie z zapytaniem Nr 05/2018 Dokumentacja dotycząca postępowania w załączeniu.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczenie

Umowa dostarczenia

Szkic poglądowy


24.04.2018

Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020 w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/2018

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp. z. o.o. z siedzibą ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu ,,Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.’’ realizowanego w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zgodnie z umową numer RPLU.03.07.00-06-0028/17-00, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

,,Oprogramowania do symulacji kucia wraz ze stanowiskiem komputerowym’’

zgodnie z zapytaniem Nr 04/2018 Dokumentacja dotycząca postępowania w załączeniu.

 Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczenie

Umowa dostarczenia


09.04.2018

Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii

Informacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę zrobotyzowanego stanowiska do obsługi walcarki w/g zapytania ofertowego nr 03/2018

 W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

Informujemy, że oferty złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na dostawę zrobotyzowanego stanowiska do obsługi walcarki, w ramach projektu „Wdrożenie w Kuźnia Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii” nie spełniały wymogów zapytania ofertowego i zostały odrzucone, a przetarg został unieważniony.


22.03.2018

Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020 w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/2018

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp. z. o.o. z siedzibą ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu ,,Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.’’ realizowanego w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zgodnie z umową numer RPLU.03.07.00-06-0028/17-00, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia: ,,Zrobotyzowane stanowisko do obsługi walcarki’’ zgodnie z zapytaniem Nr 03/2018 Dokumentacja dotycząca postępowania w załączeniu.

 Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczenie

Szkic poglądowy

Umowa dostarczenia


09.03.2018

Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020 w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie postępowania ofertowego Nr 01/2018

Kuźnia Matrycowa sp. z o.o.ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin informuje, że Wykonawca firma ELZAMET sp. z o.o. ul. Karola Miarki 2F, 41-940 Piekary Śląskie spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na dostawę nagrzewu indukcyjnego, w ramach projektu „Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii’’ i przedstawił najkorzystniejszą ofertę, która została wybrana przez Zamawiającego.

 


09.03.2018

Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020 w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie postępowania ofertowego Nr 02/2018

Kuźnia Matrycowa sp. z o.o.ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin informuje, że Wykonawca firma SIGMA S.A., Barak 6, 21-002 Jastków spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na dostawę walcarki kuźniczej do walcowania wzdłużnego, w ramach projektu „Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii’’ i przedstawił najkorzystniejszą ofertę, która została wybrana przez Zamawiającego.


06.02.2018

Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

 Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

 w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

DOYTCZY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2018 ,,NAGRZEW INDUKCYJNY’’

W związku z problemem technicznym w zakresie zamieszczenia zapytania ofertowego Nr 01/2018 na Nagrzew Indukcyjny wydłużono termin składania ofert w powyższym zakresie do dnia 01.03.2018.


30.01.2018

Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

 w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2018

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp. z. o.o. z siedzibą ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu ,,Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.’’ realizowanego w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zgodnie z umową numer RPLU.03.07.00-06-0028/17-00, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia

,,Walcarka kuźnicza do walcowania wzdłużnego’’ zgodnie z zapytaniem Nr 02/2018

Dokumentacja dotycząca postępowania w załączeniu.

 Formularz oferty

Oświadczenie

Oświadczenie o braku powiązań

Umowa dostarczenia

Zapytanie ofertowe nr 02/2018


15.01.2018

Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

 Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

 w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie postępowania ofertowego Nr 07/2017

Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin informuje, że Wykonawca firma LENSO sp. z o.o., ul. 28 czerwca 1956r 398, 61-441 Poznań spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na dostawę ramienia/skanera pomiarowego, w ramach projektu „Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii’’ i przedstawił najkorzystniejszą ofertę, która została wybrana przez Zamawiającego.


09.01.2018

Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020 w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2018

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp. z. o.o. z siedzibą ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu ,,Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.’’ realizowanego w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zgodnie z umową numer RPLU.03.07.00-06-0028/17-00, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia

Nagrzew indukcyjny zgonie z zapytaniem Nr 01/2018

Dokumentacja dotycząca postępowania w załączeniu.

Formularz oferty

Oświadczenie

Oświadczenie o braku powiązań

Umowa dostarczenia

Zapytanie ofertowe nr 01.2018

Szkic poglądowy do zapytania


21.12.2017

Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020 w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2017

W związku z problemem technicznym w zakresie zamieszczenia zapytania ofertowego Nr 07/2017 na Ramię/Skaner Pomiarowy wydłużono termin składania ofert w powyższym zakresie do dnia 05.01.2018.


19.12.2017

Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii

 W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie postępowania ofertowego Nr 06/2017

Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin informuje, że Wykonawca firma SWORD sp. z o.o. sp. k., ul. Waszyngtona 7, 81-342 Gdynia spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zasadzie konkursu ofert na dostawę przecinarki tarczowej, w ramach projektu „Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii’’ i przedstawił najkorzystniejszą ofertę, która została wybrana przez Zamawiającego.


18.12.2017

Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020 w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2017

W związku z realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp. z. o.o. z siedzibą ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu ,,Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.’’ realizowanego w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zgodnie z umową numer RPLU.03.07.00-06-0028/17-00, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia

,,Ramię/skaner pomiarowy’’ zgodnie z zapytaniem Nr 07/2017

Dokumentacja dotycząca postępowania w załączeniu.

Formularz oferty

Oświadczenie

Oświadczenie o braku powiązań

Umowa Ramię Skaner Pomiarowy

Zapytanie ofertowe nr 07.2017


22.11.2017

Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2017

W związku z planowaną realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp. z. o.o. z siedzibą ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu ,,Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.’’ realizowanego w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zarejestrowany pod numerem ewidencyjnym RPLU.03.07.00-06-0028/17, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia

,,Przecinarka tarczowa’’ zgodnie z zapytaniem Nr 06/2017

Dokumentacja dotycząca postępowania w załączeniu.

Formularz oferty

Oświadczenie

Oświadczenie o braku powiązań

Umowa dostarczenia

Zapytanie ofertowe 06.2017

Szkic poglądowy


13.11.2017

Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii

Informacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia na ramię/skaner pomiarowy w/g zapytania ofertowego nr 04/2017

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

Informujemy, że postępowanie o udzielenie zamówienia na ramię/skaner pomiarowy zgodnie z zapytaniem nr 04/2017 ogłoszonym w dniu 24.10.2017 termin składania ofert 07.11.2017 zostało unieważnione.


09.11.2017

Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii

Informacja dotycząca konkursu ofert na przecinarkę tarczową w/g zapytania ofertowego nr 05/2017

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

Informujemy, że postępowanie o udzielenie zamówienia na przecinarkę tarczową zgodnie z zapytaniem nr 05/2017 ogłoszonym w dniu 08.11.2017 zostało anulowane.


08.11.2017

Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/2017

W związku z planowaną realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp. z. o.o. z siedzibą ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu ,,Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.’’ realizowanego w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zarejestrowany pod numerem ewidencyjnym RPLU.03.07.00-06-0028/17, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia

,,Przecinarka tarczowa’’ zgodnie z zapytaniem Nr 05/2017

Dokumentacja dotycząca postępowania w załączeniu.

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Oświadczenie o braku powiązań

Szkic poglądowy

Umowa dostarczenia

Zapytanie ofertowe 05.2017


06.11.2017

Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii

Informacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia na przecinarkę tarczową w/g zapytania ofertowego nr 03/2017

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

Informujemy, że postępowanie o udzielenie zamówienia na przecinarkę tarczową zgodnie z zapytaniem nr 03/2017 ogłoszonym w dniu 17.10.2017 termin składania ofert 26.10.2017 zostało unieważnione.


24.10.2017

Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/2017

W związku z planowaną realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp. z. o.o. z siedzibą ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu ,,Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.’’ realizowanego w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zarejestrowany pod numerem ewidencyjnym RPLU.03.07.00-06-0028/17, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia

,,Ramię/skaner pomiarowy’’ zgodnie z zapytaniem Nr 04/2017

Dokumentacja dotycząca postępowania w załączeniu.

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Oświadczenie o braku powiązań

Umowa dostarczenia

Zapytanie ofertowe 04.2017


17.10.2017

Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020 w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/2017

W związku z planowaną realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp. z. o.o. z siedzibą ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu:

,,Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.’’ realizowanego w ramach działania 3.7Wzrost konkurencyjności MŚP, regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zarejestrowany pod numerem ewidencyjnym RPLU.03.07.00-06-0028/17, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia

,,Przecinarka tarczowa’’

Dokumentacja dotycząca postępowania do pobrania w poniższych załącznikach *.pdf

Formularz oferty

Oświadczenie

Oświadczenie o braku powiązań

Szkic poglądowy do zapytania

Umowa dostarczenia

Zapytanie ofertowe 03.2017


04.10.2017

Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii

 Informacja dotycząca konkursu ofert na ramię/ skaner pomiarowy w/g zapytania ofertowego nr 02/2017

 Informujemy, że przetarg na ramię/ skaner pomiarowy zapytanie nr 02/ 2017 ogłoszony w dniu 19.09.2017 termin składania ofert 30.09.2017 został unieważniony.


19.09.2017

Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii

Informacja dotycząca konkursu ofert na przecinarkę tarczową według zapytania ofertowego nr 01/2017

Informujemy, że przetarg na przecinarkę tarczową zapytanie nr 01/2017 ogłoszony w dniu 29.08.2017, termin składania ofert 14.09.2017 został unieważniony.


19.09.2017

Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2017

W związku z planowaną realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp. z. o.o. z siedzibą ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu ,,Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.’’ realizowanego w ramach działania 3.7Wzrost konkurencyjności MŚP, regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zarejestrowany pod numerem ewidencyjnym RPLU.03.07.00-06-0028/17, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia

,,Ramię/skaner pomiarowy’’

DOKUMENTY

zapytanie ofertowe

oświadczenie o braku powiązań osobistych

oświadczenie o spełnieniu warunków

umowa dostarczenia skanera

formularz ofertowy


29.08.2017

Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii

W ramach projektu dla 3 Osi priorytetowej

Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP PRO WL 2014- 2020

w ramach projektu: Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2017

W związku z planowaną realizacją przez Kuźnia Matrycowa Sp. z. o.o. z siedzibą ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin projektu ,,Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.’’ realizowanego w ramach działania 3.7Wzrost konkurencyjności MŚP, regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zarejestrowany pod numerem ewidencyjnym RPLU.03.07.00-06-0028/17, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia

,,Przecinarka tarczowa do cięcia stali’’

DOKUMENTY

zapytanie ofertowe

oświadczenie o braku powiązań osobistych

oświadczenie o spełnieniu warunków

umowa dostarczenia przecinarki

formularz ofertowy