COVID

W związku z obecną sytuacją związaną z koronawirusem i zagrożeniami z niej wynikającymi, zarząd spółki wprowadza tymczasowo następujące zasady i zalecenia dla wszystkich pracowników KML oraz firm wynajmujących powierzchnię biurowo-produkcyjną:

Reorganizacja pracy

 1. Ograniczenie do minimum wyjazdów służbowych — wyjazdy krajowe i zagraniczne — odłożenie ich na inny termin.
 2. Ograniczenie do minimum wizyt gości krajowych i zagranicznych — odłożenie ich na inny termin.
 3. Ograniczenie kontaktu załogi z kierowcami samochodów ciężarowych do minimum poprzez dopełnienie wszelkich formalności związanych z wysyłką, odbiorem towarów przy kabinie samochodu na placu zakładu — dotyczy to pracowników ochrony (portierzy), działu zaopatrzenia, handlowego, magazynu wyrobów gotowych.
 4. Ograniczenie liczby pozostałych osób odwiedzjących nasz zakład. Kurierzy — wprowadza się zakaz dostaw zakupów prywatnych na adres zakładu. Kurierzy dostarczający towar dla zakładu będą obsługiwani w obszarze przed wejściem — kurierzy nie wchodzą na teren zakładu, przesyłkę pozostawiają w wyznaczonym miejscu lub kontaktują się za pomocą telefonu (dzwonka). Pracownik ochrony lub opiekun obszaru (logistyka) wskazuje miejsce przekazania przesyłki (informuje osobę zainteresowaną).
 5. Ogranicza się prowadzenie sprzedaży detalicznej oraz płatności za pobraniem.
 6. Pomiar temperatury przeprowadza pracownik ochrony lub mistrz zmiany — pracownicy, goście muszą poddać się pomiarowi temperatury. Osoby, u których wartość temperatury wyniesie 37,8°C, nie będą wpuszczani na teren zakładu, a pracownik ochrony — mistrz zmiany niezwłocznie zgłasza ten fakt do Wydziału Kadr i BHP.
 7. Zakaz opuszczania terenu hali i biurowca w celach prywatnych w godzinach pracy bez zgody Kierownika Działu.
 8. Wejście na halę produkcyjną będzie zamykane i otwierane w wyznaczonych godzinach.
  Nadzór i odpowiedzialność — mistrzowie zmian,

  • otwarcie 30 min. przed rozpoczęciem każdej zmiany,
  • zamknięcie punktualnie o godzinie rozpoczęcia każdej zmiany: 6:00, 14:00, 22:00.

  Wejście do biurowca będzie zamykane i otwierane w wyznaczonych godzinach.
  Nadzór i odpowiedzialność — portierzy pod nadzorem Kierownika Utrzymania Ruchu,

  • otwarcie 5:30,
  • zamknięcie 15:30.
 9. Ograniczyć do minimum (do odwołania) szkolenia, spotkania organizowane w obrębie i poza firmą — odłożenie na inny termin.
 10. Ograniczyć do minimum ilość osób uczestniczących w spotkaniach. Zachować odległość minimum 1 m w trakcie spotkań.
 11. Zakazuje się wjazdu samochodów na teren zakładu po godz. 14.00. W szczególnych sytuacjach za zgodą Zarządu.
 12. Wszelkie śmieci wrzucamy do kosza!

Bezwzględne stosowanie się do podstawowych zasad higieny, a w szczególności:

 1. Częste mycie rąk — myj ręce używając mydła i wody.
 2. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust — dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem.
 3. Unikanie bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (w tym podawanie dłoni) oraz zachowanie bezpiecznej odległości miedzy sobą, a w szczególności z tymi, którzy kaszla, kichają i mają gorączkę.
 4. Utrzymanie porządku na biurku — celem pozostawienia dużych, płaskich powierzchni łatwych do umycia.
 5. Regularne dbanie o czystość urządzeń codziennego użytku przez każdego pracownika — m.in. telefon, myszka komputera, klawiatura, długopisy, kalkulatory, zegarek na rękę, biżuteria itp.
 6. Przypomina się pracownikom i osobom stale współpracujących z zakładem o podejmowaniu pracy w dobrym stanie zdrowia. Niedopuszczalne jest przychodzenie do zakładu chorym, ponieważ to stanowi zagrożenie dla pozostałej załogi.
 7. Na terenie zakładu zostały rozmieszczone punkty ze środkami do dezynfekcji rąk i przedmiotów — do użytku i według potrzeb osób przebywających na terenie zakładu.
 8. Przy realizacji powyższych zasad i zaleceń podstawową kwestią jest zachowanie spokoju i zdrowego rozsądku.
 9. Powyższe zasady wchodzą w życie z dniem podpisania i jego zapisy obowiązują do czasu odwołania.

Lublin, dnia 17.03.2020 r.