Badania i Rozwój

Podążając za najnowszymi rozwiązaniami techniki ustalamy nowe możliwości doskonalenia procesów i technologii.

Od wielu lat prowadzimy współpracę z Politechniką Lubelską oraz Uczelnią Państwową im. Szymona Szymonowica w Zamościu, realizując projekty badawczo-rozwojowe. Wspólnie opracowaliśmy innowacyjne rozwiązania w technologii kucia, poprawiając zarówno wydajność produkcji jak i właściwości mechaniczne produktów.

W ramach prowadzonych badań opracowano dwa patenty na wynalazki z dziedzin obróbki plastycznej oraz obróbki skrawaniem.

Badania i <span>Rozwój</span>
Badania i <span>Rozwój</span>

Naszym celem w ramach rozmaitych prac badawczych jest udoskonalanie procesów kucia matrycowego, walcowania oraz optymalizacji mikrostruktur obrabianych stali, a co za tym idzie uzyskania odkuwek o jak najwyższej jakości oraz zwiększenie oferty produkowanych wyrobów.

W celu implementacji nowych, innowacyjnych technologii tworzone są zespoły inżynierów, którzy wspólnie pracują nad procesem ich wdrażania. Interdyscyplinarne zespoły złożone z różnych specjalistów pracują nad nowoczesnymi produktami gwarantującymi spełnienie wymagań i oczekiwań naszych Klientów. Takie podejście prowadzi do rozwoju naszych firm i coraz lepszych wyników produkcyjnych.

Artykuły

Zobacz wszystkie

Projekty zrealizowane

Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii

Wartość projektu: 5 011 781,57 zł

Wartość dofinansowania: : 2 412 371,49 zł

Typ projektu: inwestycyjny

Opis projektu:
W wyniku realizacji inwestycji zakończonej w 2019 roku mającej na celu wdrożenie w działalności firmy wyników prac B+R została posadowiona nowej linia do kucia wyposażonej w zrobotyzowane stanowisko do wytwarzania przedkuwek dla zaczepów kulowych oraz specjalistycznego oprogramowania w celu udoskonalenia produkowanych wyrobów. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Instalacja filtracyjna szlifierni i spawalni

Wartość projektu: 409 405,50 zł

Wartość dofinansowania: 245 643,30 zł

Typ projektu: inwestycyjny

Opis projektu: W wyniku realizacji inwestycji zakończonej w 2019 roku mającej na celu poprawę warunków pracy hala produkcyjna została doposażona w instalację odciągową dymów spawalniczych oraz instalacje odpylającą do odciągania pyłu. Projekt został dofinansowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Poprawa efektywności energetycznej Kuźni Matrycowej

Wartość projektu: 4 147 582,48 zł

Wartość dofinansowania: 1 499 752,80 zł

Typ projektu: inwestycyjny

Opis projektu:
W wyniku realizacji inwestycji zakończonej w 2021 roku mającej na celu osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstwa została przeprowadzona całkowita termomodernizacja budynku biurowego Kuźni Matrycowej z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz modernizacja linii produkcyjnej do obróbki cieplnej odkuwek stalowych w atmosferze gazów spalinowych nr. 2. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wartość dofinansowania: projekt realizowany z własnych środków

Typ projektu: inwestycyjny

Opis projektu:
W wyniku realizacji inwestycji zakończonej w 2021 roku mającej na celu podniesienie aspektów ekonomicznych i technicznych przez mniejsze zużycie energii oraz ograniczenie strat na sieci energetycznej dokonano zmiany napięcia zasilania z 6kV na 15kV, wymianę 9 transformatorów oraz zmianę linii kablowych.

Wartość dofinansowania: projekt realizowany z własnych środków

Typ projektu: inwestycyjny

Opis projektu:
W wyniku realizacji inwestycji zakończonej w 2020 roku mającej na celu zwiększenie efektywności produkcyjnej oraz zapewnienie wzmożonej kontroli procesu nagrzewania materiału wsadu zostały zakupione dwa nagrzewy indukcyjne o mocy 600kW oraz 800kW.

Wartość dofinansowania: projekt realizowany z własnych środków

Typ projektu: inwestycyjny

Opis projektu:
W wyniku realizacji inwestycji zakończonej w 2019 roku mającej na celu zwiększenie efektywności energetycznej oraz zapewnienie wzmożonej kontroli przebiegu procesu obróbki cieplnej została przeprowadza całkowita modernizacja linii produkcyjnej do obróbki cieplnej odkuwek stalowych w atmosferze gazów spalinowych nr. 3

Wartość dofinansowania: projekt realizowany z własnych środków

Typ projektu: inwestycyjny

Opis projektu:
W wyniku realizacji inwestycji zakończonej w 2020 roku mającej na celu zwiększenie efektywności energetycznej oraz zapewnienie wzmożonej kontroli przebiegu procesu obróbki cieplnej została przeprowadzono modernizację pieca do hartowania odkuwek stalowych w atmosferze gazów spalinowych nr. 4 z wymianą wanny olejowej.

Wartość dofinansowania: projekt realizowany z własnych środków

Typ projektu: inwestycyjny

Opis projektu:
W wyniku realizacji inwestycji zakończonej w 2018 roku mającej na celu poprawę wydajności procesu obróbki wykańczającej odkuwek zakupiono urządzenia do śrutowania z automatycznym załadunkiem.

Wartość dofinansowania: projekt realizowany z własnych środków

Typ projektu: inwestycyjny

Opis projektu:
W wyniku realizacji inwestycji zakończonej w 2019 roku mającej na celu poprawę efektywności cięcia materiału wsadowego z uzyskaniem wysokiej dokładności i powtarzalności procesu została zakupiona automatyczna przecinarka tarczowa.